davet, Kinezyo Bantlama Derneği

davet

English

1. AKDENİZ KİNEZYO BANTLAMA KONGRESİ

KONGREYE DAVET

Değerli Katılımcılar

“Kinesio Taping Association International” ve “Kinesio University” yurtdışı kuruluşlarının Türkiye ayağı olan Kinezyo Bantlama Derneği tarafından ilk kez uluslararası katılımla düzenlenen 1. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi’ne sizleri davet etmekten gurur duyuyoruz.

Kongremizin ana konusu Kinezyo Bantlama tekniklerinin klinikte en çok kullanıldığı alanlar ve bu alanlarda özelleşmiş değişik bantlama yöntemleri olmakla birlikte Kinezyo bantlamanın kanıta dayalı uygulamalarının, kronik ağrıda, nörolojik yaklaşımlarda, performans artırımda ve kas iskelet problemlerinde kullanımının tartışılacağı çok değerli oturumlara yer verilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformda çok değerli konuşmacıların katılımı ile yüksek düzeyde bilgi paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır. Kongremiz kapsamında pediatrik, omurga, lenfödem ve yutma konularında ayrıntılı Kinezyo Bantlama tekniklerini içeren workshoplar yer alacaktır. Kongremizin tüm katılımcılar için verimli geçmesi umuduyla, meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi 8-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Düzenleme Kurulu Adına Kongre Başkanları
Prof. Dr. Gül BALTACI & Prof. Dr. Kamil YAZICIOĞLU

KURULLAR

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Gül BALTACI & Prof. Dr. Kamil YAZICIOĞLU

Kongre Sekretaryası ve İletişim
Elif TURGUT & Seher ÖZYÜREK

Kinezyo Bantlama Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Gül BALTACI
II. Başkan Kamil YAZICIOĞLU
Genel Sekreter Gülcan HARPUT
Sayman Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
Üye Nihan KAFA
Üye Reyhan ÇELİKER
Üye Pınar BORMAN

Düzenleme Kurulu
Gül BALTACI
Pınar BORMAN
Reyhan ÇELİKER
Gülcan HARPUT
Nihan KAFA
Seher ÖZYÜREK
Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
Elif TURGUT
Kamil YAZICIOĞLU
Şehnaz YÜCE

Bilim Kurulu
Grace ANN
Aydan AYTAR
Çiğdem AYHAN
Gül BALTACI
Pınar BORMAN
Reyhan ÇELİKER
Hande GÜNEY DENİZ
Kostas DIAMANTOPOULOS
Neslihan DURUTÜRK
Nevin ERGUN
Stefano FRASSINI
Nihal GELECEK
Gözde GÜR
Gülcan HARPUT
Nihan KAFA
Kenzo KASE
Derya ÖZER KAYA
Henning LANGBERG
Ebru KAYA MUTLU
Seher ÖZYÜREK
Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
Elif TURGUT
Volga BAYRAKCI TUNAY
Kamil YAZICIOĞLU
Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK
Hayri Baran YOSMAOĞLU
Şehnaz YÜCE
Zeliha Özlem YÜRÜK

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
1. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi 8-10 Aralık 2017 tarihleri arasında ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ 14 MART SALONU AŞAĞI AYRANCI/ANKARA’da gerçekleştirilecektir.

Özel Güven Hastanesi Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sk. No:29, 06540 Kavaklıdere/Çankaya/Ankara

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.


ÖNEMLİ TARİHLER

Özetler son gönderme: 8 Kasım 2017

Özet kabulünden sonra ücretin ödenmesi gereken son gün: 15 Kasım 2017

Erken kayıt ücretlerinden yararlanmak için son tarih: 10 Kasım 2017’dir.

BİLİMSEL PROGRAM

KAYIT ÜCRETLERİ

 

Erken kayıt  10 Kasım tarihinden önce

Geç kayıt 10 Kasım tarihinden sonra

Kongre yerinde  kayıt

Günlük kayıt

Kinezyo Bantlama Derneği Üyesi

                       350 TL

                          400TL

               500 TL

      250 TL

Dernek üyesi olmayan

                       450 TL

                          500 TL

               600 TL

Lisans öğrencisi

                       200TL

                          250 TL

               400 TL

* Yukarıdaki ücretler kongreye katılım, workshoplara katılım, katılım sertikası, ve kahve molalarını kapsar. Fiyatlara KDV dahildir.

* Kayıtlar için kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

* Kayıt ücretlerinin ödenmesine yönelik eft ya da havale işlemi tamamlandıktan sonra aşağıda yer alan Kayıt Formunun çıktısı alınıpkayıt bilgilerinin doldurulmuş hallerini tarayarak ya da fotoğrafını çekerek kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte registration2017@kinesioturkey.org mail adresine gönderilmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Kayıt işlemi tamamlanan katılımcılara mail ile bilgilendirme yapılacaktır.

* 10 Aralıkta yapılacak workshoplara katılımında kontenjan bulunmaktadır, kayıt işlemini ilk tamamlayan katılımcılar tercih sırasına göre yerleştirilecektir. Kontenjan sayısındaki kişi sonrası workshop kaydı kapanacaktır. (Tercih sırası kayıt formunda yer almaktadır)

* 1 ARALIK 2017 tarihinden önce yapılan iptallerde kayıt ücretlerinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Ücretin yatırılacağı hesap bilgileri:
Hesap adı: Kinezyo Bantlama Derneği
Yapı Kredi Bankası
Hacettepe Üniversitesi Şubesi (483)TL Hesabı
Hesap No: 51825433
IBAN: TR28 0006 7010 0000 0051 8254 33 

BİLDİRİ GÖNDERME

 • Bildiri özetleri 1 Eylül 2017  tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Son bildiri gönderim tarihi ise 8 Kasım 2017’dir.
 • Bildiriler sadece abstracts@kinesioturkey.org mail adresi üzerinden alınacaktır. Bildiriler yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve sunan yazar iletişim bilgileri (telefon ve mail adresi) mail metnine eklenmelidir.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulacaktır. Bildiri sonuçları e-posta yolu ile gönderilecektir.
 • Çalışmayı gönderen yazar, çalışmada ismi bulunan tüm yazarların onayını aldığını kabul etmiş sayılır.
 • Bildiri özeti hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir:
 • Kinezyo bantlama konusunu içeren özetler gönderilebilir.
 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri ve anahtar kelimeleri bire bir aynı hazırlanmalıdır.
 • İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
 • Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.
 • Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.
 • Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.
 • Özet Metni' nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Tartışma; İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır. Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Tartışma bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.
 • Bildiriler 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle çift satır aralıklı yazılmalı ve sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Bildiriler 250 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir.
 • Bildiriler tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.
 • Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.
 • Sunum yapacak yazar altı çizili olarak belirtilmelidir. 
 • Hakem değerlendirmelerinde aşağıdaki konular dikkate alınmaktadır. Özetler gönderilirken bu noktaların dikkate alınması kabul edilme olasılığını arttıracaktır: 
 • Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması,
 • Olgu/denek sayısının yeterli olması,
 • Kullanılan yöntemin anlaşılır ve diğer araştırıcılar tarafından tekrarlanabilir olması,
 • Klinik çalışmaysa yeterli izlem süreli, kontrol gruplu olması,
 • Bulguların açık ve anlaşılır olması,
 • İstatistiksel değerlendirmelerin yapılmış olması,
 • Eldeki verinin doğru yorumlanması,
 • Doğru ve anlamlı çıkarımlara varılmış olması,
 • Çalışmanın yeni bilgi/görüşler içermesi,
 • Okuyucuya sonuç verecek bilgi içermesi. 
 • 2017 kongresinin bilimsel programına kabul edilmiş, ancak herhangi bir nedenle kongrede sunulamayacak olan çalışmaların en geç 10 Kasım tarihine kadar bildirmeleri zorunludur.
 • Özetler Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation dergisinde basılacaktır.
 • Bildiri özetlerinin kabulü ve basılması için yazarlardan en az birinin 15 Kasım 2017 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

İLETİŞİM

Kongre Kayıtları ve İletişim:
Dr. Fzt. Elif TURGUT
E-Posta: registration2017@kinesioturkey.org
Tel:0312 3052525/186

Dr. Fzt. Seher ÖZYÜREK
E-posta: registration2017@kinesioturkey.org
Tel: 0232 4124924

Bildiri Özetleri:
Doç. Dr. Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ
E-posta: abstracts@kinesioturkey.org
Tel: 0312 2466666/1633

Doç. Dr. Nihan KAFA
E-posta: abstracts@kinesioturkey.org
Tel: 0312 2162650